trafik

 Araca Logo İşletilmesi...

Araçlarda Logo İşlenmesi ve Sökülmesi İçin İstenen Belgeler

1. Araç plakası yazılı reklam vergisi makbuzu

2. Logo işlemi ile ilgili iş takip vekaleti

3. Aracın tescil ve trafik belgeleri

4. Aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası

5. Aracın karayolları muayene istasyonundan tespiti

6. Araç ticari ise bağlı olduğu vergi dairesinden "borcu yoktur" yazısı.

 

Not: Araç şirket adına tescil yapılacaksa,

1. Ticaret odası sicil kayıt sureti (bulunduğu yıla ait faaliyet belgesi)

2. İmza sirküleri

 

Araç işleticisinin ticari ad ve unvanı işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karo serisi üzerinde bulunabilmekte, Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ad ve unvanı yazılabilmektedir. Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim ve logoları koyulabilmektedir. Aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları aracın üzerine yazılabilmektedir.